Mathildedalin puotimme on syyskaudella avoinna pe - su klo. 11 - 17. Viikolla 42 olemme auki joka päivä. Verkkokauppa palvelee 24/7. Tervetuloa!

Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi ja tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten henkilötietojasi käsittelemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä.

 

Päivämäärä 22.2.2021
Rekisterin ylläpitäjä
Ruukin kehräämö ja puoti Oy
2480296-4
Ruukinrannantie
25660 Mathildedal
Yhteyshenkilö
Sini Honkala
044 3721813
posti@ruukinkehraamo.fi
Rekisterin nimi Ruukin kehräämö / Asiakasrekisteri
Rekisteröidyt Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
Sinun oikeutesi

1.Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jokaisessa Ruukin kehräämön lähettämässä sähköpostissa on linkki, josta voit suoraan peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen.

2. Oikeus  tarkastaa omat tiedot (tarkastusoikeus)

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi henkilöllisyytesi todistamalla.

3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista 

Ruukin kehräämö poistaa, oikaisee ja täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot rekisteröidyn pyynnöstä. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin.

5. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Ruukin kehräämölle.  

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Huomioi, että kaikkiin rekisteriin liittyvien kyselyjen ja pyyntöjen yhteydessä tulee todistaa henkilöllisyys.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa (mm. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi, asiakastuessa ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi), asiakasviestinnässä sekä Ruukin kehräämön ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen markkinoinnissa sekä palvelujen kehittämisessä.

Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.  

Henkilötietojen käsittely

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi (esim. palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, reklamaatioiden ja asiakaspalautteen käsittely) sekä oikeutetun etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme tuotekehitys).

Suostumuksellasi saatamme käyttää sähköpostiosoitettasi uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen tai käsitellä suostumuksesi perusteella muita tietojasi. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. 

Saatamme käsitellä tietojasi myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Ostotapahtumien tiedot
 • Suostumustiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • Asiakaspalautetiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai ostotapahtuman yhteydessä. Keräämme tietoja myös tapahtumissa tai koulutuksissa.

Keräämme Google Analytics  ja Microsoft Bing Webmaster -tools työkalujen avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot verkkosivuillamme tai käyttäessään www.ruukinkehraamo.fi -palvelua. Keräämme myös yksilöimätöntä tietoa sosiaalisen median kanavien kautta heidän omilla työkaluillaan. 

Tietojen siirtäminen tai luovuttamminen

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät Ruukin kehräämön henkilöstö työssään. Tietojasi saatetaan luovuttaa myös alihankkijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme kirjallisen sopimuksen nojalla. Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.

Voimme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Saatamme luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.

Siiretäänkö tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Kanadasta. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • Henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
Henkilötietojen säilystys Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.
Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Ruukin kehräämön valtuuttamilla henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Annamme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän vihreästä lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Käyttämämme evästeet liittyvät markkinoinnin automaatiojärjestelmäämme, Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin, Youtubeen ja Facebook-yhtiöiden palveluihin.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet valitsemalla Ei kiitos -evästebannerissa.